Begin schooljaar
Gouden weken bundel (10)
Gouden weken bundel (11)
Gouden weken bundel (12)
Gouden weken bundel (13)
Gouden weken bundel (6)
Gouden weken bundel (7)
Gouden weken bundel (8)
Gouden weken bundel (9)
Gouden weken bundel (4)
Gouden weken bundel (5)
Gouden weken bundel (2)
Gouden weken bundel (3)
Gouden weken bundel (26)
Gouden weken bundel (27)
Gouden weken bundel (1)
Gouden weken bundel (22)
Gouden weken bundel (23)
Gouden weken bundel (24)
Gouden weken bundel (25)
Gouden weken bundel (19)
Gouden weken bundel (20)
Gouden weken bundel (21)
Gouden weken bundel (16)
Gouden weken bundel (17)
Gouden weken bundel (18)
Gouden weken bundel (14)
Gouden weken bundel (15)

GOUDEN WEKEN BUNDEL


Als je goed voorbereid aan het nieuwe schooljaar wilt beginnen, dan is deze Gouden Weken Bundel een uitkomst voor jou!


Wat mag je verwachten?

- 10 activiteiten om met je klas te ondernemen, gericht op de verschillende fases van groepsvorming;
- kant-en-klare printbladen die de activiteiten ondersteunen;
- theoretische onderbouwing en achtergrondinfo over het proces van groepsvorming;
- picto's om de activiteiten in je groep te visualiseren.


Klik hier om de'Gouden Weken Bundel' te downloaden.

Nog beter voorbereid de Gouden Weken in? Ik heb nog twee andere tips voor je.


Het boek 'De Gouden Weken 2.0' van Boaz Bijleveld geeft je alle benodigde achtergrondinformatie over groepsvorming en tal van energizers om er in de klas mee aan de slag te gaan.


En met de kaartenset 'Wijzer In Groepsvorming' van Esther van der Knaap en Femke Bosmans kun je gedurende de eerste periode van het schooljaar dagelijks een andere groepsvormende activiteit ondernemen.WERKBLAD KENNISMAKING


Ik zette dit werkblad in voorafgaand aan het doorschuifmoment einde vorig schooljaar. Maar ook tijdens het wisselmoment of in de eerste week van het schooljaar is dit werkblad hartstikke bruikbaar.


Door middel van zeven vragen denken leerlingen na over hun verwachtingen voor het nieuwe schooljaar, wat hun talenten zijn, met wie ze goed kunnen samenwerken en wat ze meenemen vanuit het vorige schooljaar. Goed om reflectief in te zetten, maar vooral ook om alvast wat meer over je nieuwer leerlingen te weten te komen.


Klik hier om het 'werkblad kennismaking' te downloaden.

KEN JE KLASGENOTEN!


Mijn lieve moeder is juf van een groep 8 en vertelde me over een spel dat ze met haar kinderen speelde. Zelf bedacht en super leuk! Ik mocht het van haar hier plaatsen.


Voor dit ‘kennismakingsspel’ is het leuk als de kinderen elkaar al iets beter kennen. Het is dan ook meer bedoeld als een soort testje wie zijn/haar klasgenoten het beste kent?


Laat alle kinderen een kladblaadje of wisbordje voor zich nemen. Je gaat ze namelijk stellingen over hun klasgenoten waarvan zij moeten bedenken voor hoeveel van hun klasgenoten die gelden. Denk aan vragen als:


- Hoeveel klasgenoten hebben een oudere broer?

- Hoeveel klasgenoten hebben de letter M in hun achternaam?

- Hoeveel klasgenoten zitten op voetbal?

- Hoeveel klasgenoten hebben de serie Stranger Things gekeken?


Zodra je de vraag stelt, krijgen de kinderen enkele seconden om na te denken en een getal op te schrijven. Daarna mogen de klasgenoten voor wie de stelling geldt, hun hand opsteken. Had je het goed of zat je er één getal naast (eronder of erboven)? Dan krijg je een punt.


Wie de meeste punten behaalt, kent zijn klasgenoten het best en is de winnaar.

10 TIPS VOOR DE EERSTE SCHOOLDAG


Bij ons in het zuiden zit de eerste schooldag er alweer op. Voor het eerst was ik er zelf in de klas niet bij vanwege nieuwe taken binnen de school, maar daar schrijf ik later een keer over.


Persoonlijk denk ik dat de eerste schooldag voor de leerkracht zelf net zo spannend is als voor de leerlingen. En het is altijd de dag dat ik me het allerbeste voorbereid.


1. Binnenkomst


Zorg dat de kinderen direct iets te doen hebben als ze binnenkomen, iets laagdrempeligs als een puzzel of kleurplaat bijvoorbeeld. En geef duidelijk aan wat ieders plek is, gebruik naamkaartjes, foto's of een plattegrond op het bord.


2. Ouders


Wees er 's ochtends bij binnenkomst of op het schoolplein voor de ouders. Ook voor hen is het spannend. Aan wie gaan ze hun kroost dit schooljaar toevertrouwen? Dus stel je voor en geef ze een handje, maar... Laat het daar ook bij. Dit is niet het moment voor uitgebreide mededelingen of verkapte oudergesprekken. 


3. Voorstellen


Besteed niet té veel tijd aan voorstellen. Over het algemeen (uitzonderingen daargelaten) kennen de leerlingen elkaar al en jou leren ze beter kennen door te zien hoe je als juf/meester opereert dan wanneer je hele PowerPoint presentaties over jezelf houdt.


4. Groepsbinding


Besteed wel voldoende tijd aan groepsbinding (dit is iets anders dan kennismaking!) maar verdeel dit ik korte momentjes gedurende de dag. En die groepsbinding stopt natuurlijk niet na de eerste dag. Besteed er de eerste week en zelfs de periode tot de eerste vakantie veel aandacht aan en herhaal gedurende het schooljaar activiteiten waar nodig. Je plukt hier zelf de vruchten van.


5. Planning


Houdt zoveel mogelijk de normale planning van je dag aan. Anders is het voor de kinderen de dag of week erna wéér wennen. Geef jij dus elke dag rekenen en taal na de kleine pauze, doe dat dan de eerste dag ook! Het hoeven geen hele lessen te zijn net als normaal en het hoeft ook nog niet af, maar volg je planning zo normaal mogelijk.


6. Regels en routines


Je hoeft niet alle afspraken direct te bespreken, maar zorg dat je leerlingen weten welke regels of routines er gelden voor: naar de wc gaan / in de rij opstellen / potloden slijpen / materialen uitdelen / materialen inleveren / jassen en tassen opruimen / in schriften schrijven / een vraag stellen.


7. Leesboeken


Laat de kinderen gedurende de dag (het liefst al in de ochtend) allemaal al een leesboeken uitkiezen. Stillezen is een prima activiteit voor de eerste dag. En je kunt dit voorlopig ook als klaaropdracht inzetten, aangezien je leerlingen op de eerste schooldag natuurlijk nog niet gewend zijn aan de gebruikelijke gang van zaken m.b.t. klaartaken.


8. Wees jezelf


Wees niet te lief, maar wees ook niet te streng. Sommige leerkrachten maken de eerste dag zo 'leuk' dat alle volgende dagen alleen maar kunnen tegenvallen. Anderen beginnen het schooljaar als een soort politie-agent. Allebei niet nodig. Wees gewoon jezelf en stel je tegen de kinderen net zo op als je de rest van het jaar zou doen. Lekker voorspelbaar.


9. Elk kind een momentje


Probeer er vandaag voor elk kind te zijn. Een geïnteresseerde vraag, een complimentje, even bij iemand zitten... Zorg dat je met elk kind een individueel momentje beleeft. Misschien doe je dit van nature, misschien ben je bang dat je iemand vergeet. Er is niks mis mee om in de pauze even de groepslijst erbij te nemen om te kijken welke leerlingen je nog te weinig zijn opgevallen. Ook zij die zich naar de achtergrond verplaatsen hebben recht op en behoefte aan jouw aandacht.


10. Na schooltijd


Plan niks na schooltijd. Geen vergaderingen, geen oudergesprekken, geen werkgroepen, niks. Het is een dag vol eerste indrukken die je moet verwerken. En er is geen overleg zo belangrijk dat het niet een dagje of weekje kan wachten. Drink na schooltijd een kopje koffie met collega's, vertel over je dag en vraag hoe zij het hebben gehad. En ga daarna terug naar je klas om in alle rust het werk van je leerlingen te bekijken en met alle nieuwe input de rest van de eerste week verder voor te bereiden. Gun jezelf dit!


Wat is jouw gouden tip voor de eerste schooldag? Ik ben benieuwd. Laat het me weten via deze link.

 


VIND IEMAND DIE ...


Kennismaken en coöperatief werken gaan hartstikke goed samen. In deze coöperatieve werkvorm gaan de kinderen actief op zoek naar klasgenoten die een bepaalde eigenschap of kenmerk bezitten.


Geef ieder kind een spelblad. Daarop staat een schema met negen hokjes. In ieder hokje wordt gevraagd naar een bepaald kernmerk of eigenschap. Op het teken van de leerkracht lopen de kinderen door de klas en spreken klasgenoten aan om erachter te komen of zij die eigenschap hebben. Zo ja, dan schrijven ze die naam in het hokje. Zo nee, dan proberen ze het bij iemand anders. Zo gaat het door tot de eerste paar leerlingen hun spelblad vol hebben.


Tip: Voeg als extra afspraak toe dat geen naam meer dan een (of twee) keer op het blaadje mag staan. Zo voorkom je dat kinderen alleen binnen hun directe vriendenclub op zoek gaan.


Klik hier om spelblad 1 te downloaden.

Klik hier om spelblad 2 te downloaden.

Klik hier om spelblad 3 te downloaden.

Klik hier om spelblad 4 te downloaden.

Klik hier om spelblad 5 te downloaden.

Klik hier om spelblad 6 te downloaden.


Klik hier om het spelblad van de Mega Vind Iemand Die te downloaden.VOOR EEN FRISSE START


Net zoals het leuk is om met een klein cadeautje het schooljaar af te sluiten, is het ook leuk om zo te beginnen! En voor mij geldt bij die cadeautjes dat het de gedachte is die telt.


Met dit zakje met pepermuntjes en dit vrolijke kaartje zet je meteen de toon voor een gezellig schooljaar. Je koopt een zak pepermuntjes, verdeelt die over de kleine zakjes en hangt er het gelamineerde kaartje aan. Je zou het voor je leerlingen kunnen doen, maar ik heb ervoor gekozen het voor mijn collega's te doen.


Klik hier om het kaartje te downloaden.GENUMMERDE BEWEGINGEN


Met dit spel laat je de leerlingen met elkaar kennismaken op een andere, vrij lichamelijke manier. Doordat het binnen een spel plaatsvindt, laten ze hun remmingen even gaan en zo leren ze elkaar pas écht goed kennen!


Zorg voor een open ruimte in je groep. De kinderen staan in het midden. Jij, de leerkracht, roept een nummer en een lichaamsdeel. Bijvoorbeeld: "Zeven, voeten". De kinderen moeten nu opbreken in groepjes van dat nummer en ervoor zorgen dat de lichaamsdelen elkaar raken. In ons voorbeeld dus groepjes van zeven die elkaar met de voeten aanraken.


Je kunt er ook een wedstrijdje van maken. Dan zijn de kinderen die niet meer bij een groepje van zeven passen, af en mogen zijn niet meer meedoen. Ik doe dat zelf liever niet, omdat je dan niet groepsbindend bezig bent, maar juist aanmoedigt om kinderen buiten te sluiten.NAMEN EN BEWEGINGEN


Met dit spel oefen je niet alleen de namen van je nieuwe leerlingen, maar zorg je ook meteen voor een gezellig moment in je nieuwe groep. Dit spel zorg namelijk gegarandeerd voor lachers!


Laat je leerlingen in een kring gaan staan, maar zorg ervoor dat ze allemaal genoeg plek hebben om zich te bewegen. Geef ze als aanwijzing om aan de eerste letter van hun naam te denken en een actie te bedenken die met dezelfde letter begint. Deze actie moeten ze ook kunnen uitvoeren.


Als leerkracht begin je, door je naam te noemen met een actie erbij, bijvoorbeeld: "Ik heet Lisa en ik lach!" Het kind naast je herhaalt jouw naam en beweging en noemt daarna zijn/haar eigen naam en beweging. Het kind daarnaast herhaalt beide namen en bewegingen voordat hij/zij zelf de naam en beweging noemt. Enzovoort (zoals bij: ik ga op vakantie en neem mee...).VLIEGTUIGJES VOUWEN


Het volgende spel is eigenlijk niet een spel, maar een activiteit waarin de kinderen reflecteren en doelen stellen. Door het speelse karakter waarin ze vliegtuigjes mogen vouwen en laten vliegen, zullen zij het wel als een spel ervaren.


Geef alle kinderen een a4'tje en laat ze daar duidelijk hun naam op zetten. Draai dan de blaadjes om en laat de kinderen er links vier doelen op zetten en rechts vier dingen waar ze trots op zijn. Dan mogen ze een vliegtuigje van de blaadjes vouwen en dit zo ver mogelijk laten vliegen.


Alle kinderen gaan vervolgens op zoek naar een vliegtuigje dat niet van hen is. Ze lezen de doelen en noteren er feedback bij voor de ander; hoe kan hij/zij dit doel bereiken. Ze lezen ook de zaken waar de ander trots op is en vullen dit aan met nog minstens één ander ding waar diegene trots op kan zijn. Vervolgens gaan de blaadjes terug naar de leerkracht.


Laat de kinderen op een ander moment; als ze het bijvoorbeeld een keertje moeilijk hebben, of gaat niet zo goed, dit blaadje nog eens bekijken. Niet alleen zien ze dan weer waar ze aan willen werken en waar ze goed aan zijn, maar ook de positieve feedback van een anonieme medeleerling hierop.VRAGEN WEB


Voor dit spel heb je een bol wol en de kaart met vragen (onder dit artikel te downloaden) nodig. Het is een rustig spel en een mooie manier om kinderen te laten nadenken over de rol die zij in de klas vervullen.


Laat de kinderen plaatsnemen in een staande cirkel. Ga er zelf ook bij staan en houd het uiteinde van een bol wol vast. Gooi de bol naar een van de kinderen en stel een van de vragen op de kaart. Na het beantwoorden houdt de leerling de draad vast, maar gooit de bol verder naar een ander. Die krijgt ook weer een vraag en gooit dan door. Zo ontstaat er, naast meer een groter groepsgevoel, ook een web.


Aan het eind van het spel kun je het met de kinderen erover hebben dat iedereen uit de groep een even grote rol heeft gespeeld in de totstandkoming van dit web en dat dit web uniek is; speciaal van deze klas. Op die manier is het ook belangrijk om voor de rest van het schooljaar ook allemaal ons best te doen om samen het web van onze klas in stand te houden.


Klik hier om de lijst met vragen te downloaden.M&M SPEL


Met dit spel maak je op een leuke (en lekkere) manier kennis met de kinderen uit jouw nieuwe groep. Het enige wat je ervoor nodig hebt is het spelblad en een zakje M&M's.


Vorm met de kinderen een grote kring. Het spelblad en het zakje M&M's liggen in het midden op de tafel. Om beurten mag een kind een M&M uit het zakje halen. Dan wordt er gekeken op het spelblad. De kleur van de M&M geeft namelijk aan wat dat kind over zichzelf moet vertellen. Is hij of zij klaar met vertellen, dan mag de M&M opgegeten worden.


Klik hier om het spelblad van het M&M spel te downloaden.STRANDBAL


Kennismaken hoeft helemaal niet saai te zijn. Zeker niet wanneer je het combineert met een motorische activiteit. Voor dit spel heb je een eenvoudige strandbal en een permanent marker nodig.


De kinderen staan samen met jou in een grote kring. Ze hebben een beetje ruimte om zich heen. Voorafgaand aan de activiteit heb jij als leerkracht allerlei kennismakingsvragen of -stellingen op de strandbal geschreven. Dan gooi je de bal naar een leerling. De eerste vraag of stelling die de leerling ziet, moet hij/zij hardop beantwoorden. Daarna wordt de bal weer naar een ander gegooid.


Ideeën voor wat je op de strandbal zou kunnen zetten: Ik ben fan van ...  Mijn lievelingsdier is ...  In mijn vrije tijd doe ik het liefst ...  Mijn lievelingsles op school is... Ik ben heel goed in ... Mijn lievelingskleur is ... Ik zou niet kunnen zonder ... Mijn lievelingseten is ...HANDEN LEZEN


Dit raadspel stelt klassen die al langer bij elkaar zijn op de proef. Hoe goed kennen ze elkaar eigenlijk? En tijdens het spelen leer jij als leerkracht ook steeds meer over je nieuwe groep.


Alle leerlingen krijgen een A4tje en trekken daar op netjes de vorm van hun hand over. In de pols schrijven ze hun naam en in alle vijf de vingers iets wat typisch bij hen hoort. Leg uit dat het niet te makkelijke dingen mogen zijn. Schrijf bijvoorbeeld niet op dat je een bril hebt, als je de enige in de klas bent. Te moeilijk is echter ook niet goed. Dan worden de blaadjes opgehaald. Om beurten mag nu een leerling voorlezen wat er in de vijf vingers staat, zonder de naam te noemen. De andere kinderen raden over wie het gaat.


Tip: Vertel de kinderen niet dat je er zelf ook jouw eigen hand (met vijf woorden) bij legt. Eens kijken of ze dat er uit kunnen halen?


Tip: Koppel aan dit kennismakingsspel een leuke tekenles door de hand op te laten vullen met  allerlei verschillende patronen!IK WIL KENNISMAKEN MET ...


Dit is een klassieker die ik al een aantal jaar als kennismakingsactiviteit met een nieuwe groep of gewoon als spelletje tussen door doe. En de kinderen vinden het iedere keer weer geweldig!


Het gaat als volgt: de kinderen zitten in een gesloten kring. Er is geen stoel voor de leerkracht, want hij of zij staat in het midden en zegt bijvoorbeeld 'ik wil kennismaken met iemand die van lezen houdt'. Alle kinderen die van lezen houden moeten nu opstaan en een andere plek zoeken, ook de leerkracht. Er is dan een stoel te weinig, dus een kind blijft over. Die zegt dan bijvoorbeeld 'ik wil kennismaken met iemand die blauw als lievelingskleur heeft', waarna al die kinderen weer een nieuwe plek moeten zoeken en er een over blijft. Zo gaat het spelletje alsmaar door.WERKBOEKJE BEGIN SCHOOLJAAR


Op de eerste schooldag is het fijn als je wat extra werk achter de hand hebt, voor wanneer je nog wat onvoorziene dingen moet regelen. Ik heb daarom voor verschillende groepen werkboekjes gemaakt die je in de eerste week kunt gebruiken.


Je vindt er een bladzijde waarop de leerlingen iets over zichzelf vertellen voor de leerkracht, een blaadjes waar ze een klassenfoto tekenen, een stelopdracht over de zomervakantie en een pagina met spelletjes.


Klik hier om het werkboekje voor groep 3 en 4 te downloaden.

Klik hier om het werkboekje voor groep 5 en 6 te downloaden.

Klik hier om het werkboekje voor groep 7 en 8 te downloaden.NAAMKAARTJES

 

Het is altijd handig om wat naamkaartjes op voorraad te hebben. Denk maar aan de kapstokken, de postvakken, de laatjes of de klappers van kinderen. Super is het ook als deze naamkaartjes er mooi uitzien.

 

Van juf Linsey kreeg ik een aantal mooie exemplaren opgestuurd met plaatjes van Leendert Jan Vis. Ik heb ze aangevuld en zie hier het resultaat. Je kunt ronde en rechthoekige naamkaartjes downloaden. Van beide soorten 30 stuks met elk een ander plaatje, zodat ieder kind zijn eigen speciale naamkaartje kan hebben. Om ze voor jouw leerlingen aan te passen, typ je hun namen op de plek waar nu 'naam' staat.

 

Klik hier om de ronde naamkaartjes te downloaden.

Klik hier om de rechthoekige naamkaartjes te downloaden.

 

Dankjewel juf Linsey, voor deze mooie naamkaartjes.


DATUM KAARTJES

 

De kinderen in mijn klassen vragen me regelmatig: "Juf, wat is de datum?" Meestal schrijf ik deze daarom op het bord. Maar ophangen kan ook, met deze kaartjes.

 

Hieronder staan aparte bestandjes voor de dagen (maandag, dinsdag e.d.), de cijfers (van 1 t/m 31) en de maanden (januari, februari e.d.). Op ieder kaartje (de cijfers uitgezonderd) staat een ander plaatje van Leendert Jan Vis. Het enige wat je hoeft te doen, is ze uitprinten, lamineren en er magneettape op plakken.

 

Klik hier om de kaartjes van de dagen van de week te downloaden.

Klik hier om de kaartjes van de cijfers 1 t/m 31 te downloaden.

Klik hier om de kaartjes van de maanden te downloaden.

 Sint 2020 Sint 2020